μ-okso(-)heksaoksodisulfatas (2–)

μ-okso(-)heksaoksodisulfatas (2–)
μ-okso(-)heksaoksodisulfatas (2–) statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkdisulfatas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vandenilio μ-okso(-)heksaoksodisulfatas (2–) — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – pirosieros rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • disulfatas — statusas T sritis chemija formulė M₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfate; pyrosulfate rus. дисульфат; пиросульфат ryšiai: sinonimas – μ okso( )heksaoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • disulfate — disulfatas statusas T sritis chemija formulė M₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfate; pyrosulfate rus. дисульфат; пиросульфат ryšiai: sinonimas – μ okso( )heksaoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pyrosulfate — disulfatas statusas T sritis chemija formulė M₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfate; pyrosulfate rus. дисульфат; пиросульфат ryšiai: sinonimas – μ okso( )heksaoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • дисульфат — disulfatas statusas T sritis chemija formulė M₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfate; pyrosulfate rus. дисульфат; пиросульфат ryšiai: sinonimas – μ okso( )heksaoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • пиросульфат — disulfatas statusas T sritis chemija formulė M₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfate; pyrosulfate rus. дисульфат; пиросульфат ryšiai: sinonimas – μ okso( )heksaoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • disulfuric acid — pirosieros rūgštis statusas T sritis chemija formulė H₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfuric acid; pyrosulfuric acid rus. дисерная кислота; пиросерная кислота ryšiai: sinonimas – disulfato rūgštis sinonimas – vandenilio μ okso( )heksaoksodisulfatas… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pirosieros rūgštis — statusas T sritis chemija formulė H₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfuric acid; pyrosulfuric acid rus. дисерная кислота; пиросерная кислота ryšiai: sinonimas – disulfato rūgštis sinonimas – vandenilio μ okso( )heksaoksodisulfatas (2–) …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pyrosulfuric acid — pirosieros rūgštis statusas T sritis chemija formulė H₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfuric acid; pyrosulfuric acid rus. дисерная кислота; пиросерная кислота ryšiai: sinonimas – disulfato rūgštis sinonimas – vandenilio μ okso( )heksaoksodisulfatas… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • дисерная кислота — pirosieros rūgštis statusas T sritis chemija formulė H₂S₂O₇ atitikmenys: angl. disulfuric acid; pyrosulfuric acid rus. дисерная кислота; пиросерная кислота ryšiai: sinonimas – disulfato rūgštis sinonimas – vandenilio μ okso( )heksaoksodisulfatas… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”